Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. Telefon: 06/20 286-4231

Email: iskola{kukac}csillagberek.hu Facebook oldalunk

Csillagberek Waldorf Iskola

A Waldorf Extra Lesson


Jelen írásunkban iskolánk Extra Lesson fejlesztő pedagógusát, Kovács Ágit kértük fel e kizárólag csak a Waldorf-iskolákban működő fejlesztő eljárás bemutatására.

Mi tehát a Waldorf Extra Lesson?

A Waldorf Extra Lesson segítő pedagógia a Waldorf-pedagógia gyermekszemléletét hordozó fejlesztőeljárás a tanulási és/vagy viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek számára. Az Extra Lesson elméletét Audrey E. McAllen dolgozta ki Angliában, az 1960-as években. Maga az Extra Lesson kifejezés különórát jelent. A Waldorf-iskolákban a főoktatás (main lesson) és a szakórák mellett az Extra Lesson nem kötelező tantárgy, de ma már lehetőség szerint minden Waldorf-iskolában megtalálható. Az Extra Lesson az inkarnáció központi kérdésével foglalkozik, azaz azzal, hogy „Hogyan kerülünk a testünkbe?”. Az Extra Lesson pedagógus tevékenységének célja, hogy a fejlesztő folyamat során elmozdítsa a pszichés és testi akadályokat a fejlődés útjából és segítse a gyermek én-szervezetének inkarnálódását a fizikai testbe. Munkájának kiemelt feladata a lénytagok harmóniájának segítése, annak támogatása, hogy az étertest és asztráltest jól kapcsolódjon a fizikai testhez, valamint, hogy létrejöjjön a gyermekben egyfajta belső egyensúlyi egy-pont érzés, hogy „itt vagyok én és szilárdan állok a lábamon”. Az Én-szervezet a négy lénytag közül a tulajdonképpeni karmester, ő fogja összehangolni együttes munkájukat. melyben fontos, hogy egymáshoz való kapcsolódásuk egészséges legyen. Ennek alapján minden egyes Extra Lesson gyakorlat az emberlény ismeretén alapuló szellemtudományos háttérrel bír, a kapcsolódó természettudományos ismeretek figyelembevételével. Ezt a feladatot Steiner az Emberismereten alapuló nevelés és oktatás (GA 302a) című művében nem az orvos, hanem a tanár feladatának nyilvánította. Az Extra Lesson óra során az írás, olvasás, ill. számolás terén nehézségekkel küzdő gyerekek olyan különböző mozgás-, rajzolás és festésgyakorlatokat végeznek, amelyek hatással vannak fejlődésükre és iskolai teljesítményükre is, s amelyeket már mind jól ismernek a főoktatás és a szakórák gyakorlataiból. Az Extra Lesson a Waldorf-pedagógia eszköztárát használja (rézgolyó, rézrúd, formarajz, vizes alapú terápiás festéssorozatok, babzsákgyakorlatok stb.), tehát harmonikusan illeszkedik a Waldorf-iskola mindennapjaiba. Iskolánk különösen jó helyzetben van, hiszen a jövő évtől már főállású Extra Lesson pedagógus mellett három osztálytanító is rendelkezik Extra Lesson tanári végzettséggel, akik a gyerekekkel való munkájuk során napi szinten beépítik és alkalmazzák az Extra Lesson fejlesztő gyakorlatokat is.

Milyen konkrét feladatokat lát el a tanév során a Waldorf Extra Lesson fejlesztő pedagógus?

Az Extra Lesson pedagógus egyik legfontosabb feladata minden tanév elején, szeptember hónap folyamán az összes évfolyamon elvégezni egy szűrést, mely alapján a fejlesztőpedagógus, az osztálytanító és a szülő is képet kaphat arról, hogy mennyit fejlődött egy-egy gyermek az előző évhez képest, s feltárhatók a tanulók képességeinek azon pontjai, amiket a továbbiakban fejleszteni szükséges. A vizsgálati eredmények alapján kiválasztott gyerekek rendszeresen, alkalmanként háromnegyed óráig tartó foglalkozáson vesznek részt iskolánk külön erre a célra kialakított és felszerelt fejlesztő termében.

A Csillagberek Iskola integráló intézmény, tehát a BTMN-es tanulókat is ellátja, számukra kiemelten fontos az Extra Lesson fejlesztő gyakorlatain keresztül tanulási képességeik megerősítése.

A tanév folyamán az iskolába érkező új gyerek is mind részt vesznek egy ilyen szűrésen még felvételük előtt, mely alapján az Extra Lesson fejlesztő pedagógus, az iskola gyógypedagógusa mellett javaslatot tesz a felvételre vonatkozóan az érintett osztálytanítónak.

Ma már az iskolába érkezés előtti időkben a gyerekek nagy többsége részt vesz valamilyen fejlesztő tornán (alapozó torna, TSMT stb.) az óvodában vagy külső keretek között.  Tartalmát tekintve az úgynevezett AYRES terápia áll legközelebb az Extra Lessonhöz, lévén egy olyan szenzomotoros integrációs koordináció fejlesztő torna, mely a gyermek egyensúlyérzékének fejlesztéséből indul ki. Az Extra Lesson fejlesztés a négy testbeszálló akarati érzékre alapoz (Steiner 12 féle érzéket határozott meg), az első 7 életév szempontjából figyeli a négy alsó érzéket, vagyis a tapintás-, az egyensúlyérzéket, a sajátmozgás érzéket és az életérzéket. A felvételi játék során is a gyermekek e négy érzékét figyeli a jelen lévő Extra Lesson fejlesztő pedagógus. A felvételi eljárás legelső lépéseként, a szülők által a megadott szempontok alapján készülő írásos anamnézis is az Extra Lesson szűrési szempontjaira kérdez rá, vagyis arra, hogy hogyan járta végig a gyermek élete első 7 évének útját, s úgy ment-e végbe fizikai testének fejlődése, hogy annak végére a testét formáló erők egy része felszabadul és átadhatják magukat a tanulás számára. Ha a gyermek mozgásfejlődése nem zavartalan, akkor olyan akadályok, gátak alakulhatnak ki, amelyek a további fejlődést akadályozó tényezővé válnak, s emiatt lehetséges, hogy a gyermek nehezebben fog teljesíteni majd az iskolában is. Ennek feloldásában kiváló segítséget jelent az Extra Lesson fejlesztésen való rendszeres részvétel. Arra a kérdésre pedig, hogy szeretnek-e a gyerekek az itt bemutatott Extra Lesson órákra menni, a válasz egyértelmű igen. A foglalkozást a gyerekek ajándékórának tekintik, ahol barátságos, otthonos légkörben, az általuk már jól ismert rajzolással, festéssel és az életkoruknak megfelelő mozgásgyakorlatokkal találkoznak. Az Extra Lesson fejlesztés egyébként nem csak az általános iskolai években, de a gimnáziumi évek során és akár felnőtt korban is gyakorolható.

 

Szerkesztette: Kiszely Klára