A Csillagberekbe a gyerekek örömmel járnak, szeretetteljes, elfogadó, figyelmes légkörben nevelkednek. A tananyag és a módszer az életkori sajátosságaikra szabott.

Munkatársak

Pedagógusok

Balog Lehel, az 1. osztály tanítója

Boncz Bernadett, Bothmer-gimnasztika tanár

Zalaegerszegen születtem még valamikor a múlt évezredben. Testnevelés tagozatos általános iskolába jártam, itt kezdtem atletizálni. Közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem. A Testnevelési Egyetemen, testnevelő tanár szakon szereztem diplomát. Salzburgban voltam au-pair egy osztrák-magyar családnál. Tizenegy évig a Közgazdasági Politechnikum testkultúra munkacsoportjának tagjaként foglalkoztam gimis fiatalokkal, itt kezdtem el a diákok és kollégáim által igazán megtanulni azt, hogy mi lehet valójában a tényleges feladatunk, hogyan és mit kell tanítanunk a diákjainknak, és hogy mi felnőttek is mennyi mindent tanulhatunk a ránk bízott gyerekektől, fiataloktól. Mindeközben szomatopedagógia szakon tanultam és rengeteg továbbképzésen vettem részt. A Bothmer-képzést is végigjártam, és még nagyon sok kíváncsiság van bennem. Két évig az Óbudai Waldorf Iskolában tanítottam és tanultam, és fél évig az állami rendszerbe is belekóstoltam, mielőtt a Csillagberek Iskolával egymásra találtunk. 

Bozsó Róbert, a 8. osztály tanítója, Bothmer-gimnasztika tanár

Csalló Gergely, történelem tanár

Csikósné Raffer Ildikó, délutános pedagógus

Elek Ányos, drámatanár
Erőssné Makovecz Ildikó, németnyelv-tanár, magyar nyelv és irodalom tanár

1983-ban születtem Budapesten. Egy nyúlfarknyi időszakot leszámítva – amikor fogorvos akartam lenni… – valójában mindig is tanítani szerettem volna. Közel áll hozzám az irodalom, a nyelvészet, így magyar-német szakon (ELTE TFK, majd ELTE BTK) szereztem diplomát. Az életemben fontos az ének, a tánc, a nevetés, azt hiszem, ez az igazi szerencsém, mert tanítani és tanulni csak örömmel lehet, ezt igyekszem is szem előtt tartani. Egyetem után kerültem a Sashalmi Waldorf Általános Iskolába, ahol gyermekeim születéséig németet tanítottam. Ezekben az években igyekeztem Waldorf szemléletű nyelvtanári képzéseken részt venni, illetve elvégeztem a Waldorf-osztálytanító továbbképzést (ELTE BGGYK). A kisfiaimmal való itthonlét után 2020-tól a Csillagberek Waldorf Általános Iskolában tanítok német nyelvet. Szeretettel és izgatottan várom a gimnázium adta örömöket, új kihívásokat.

Kereki Marianna Emma, a 4. osztály tanítója, angolnyelv-tanár

Az ELTE-n lettem tanító magyar műveltség területen, ezután a Nyugat-Magyarországi Egyetemen angol nyelvtanári diplomát szereztem. Az ELTE-BGF-en elvégeztem a Waldorf-tanítói képzést, és rövid (3 éves) állami iskolai tapasztalatszerzésem alatt TÁMOP bevezető tanár lettem.
Hat évesen kb. az első iskolai hét után tudtam, hogy tanítónéni leszek. Persze 28 éves koromig elfelejtettem az egészet. Ekkor a Gödöllői Waldorf Iskola óraadó angolnyelv-tanára lettem egy évre, majd néhány év szünet után osztálytanító voltam ugyanott. A gödöllői évek után a pilisszentlászlói Waldorf-iskolában tanítottam angol nyelvet.
Az élet szép. Gyönyörű és izgalmas. Ezt minden gyermek tudja. Ügyesen meg kell osztanunk egymással felfedezéseinket. Mi mást tanulhatnánk az iskolában?
A Kereki Mariannal készült interjút itt olvashatjátok: http://bit.ly/1zINS6W

Kertész Edina, gyógypedagógus

Komjáti Dóra, matematika tanár

Kovács Andrea, az 5. osztály tanítója

Ötödik éve vagyok a Csillagberek-közösség tagja. Ezelőtt otthon voltam, családot alapítottunk, még korábban pedig hagyományos iskolarendszerben dolgoztam németnyelv-tanárként. A Waldorf-pedagógiával gyermekeimen keresztül ismerkedtem meg, velük együtt indultunk el ezen az úton. Ők már óvodás koruk óta Waldorf-intézményben nevelkednek, s általuk, pedagógusaik által az évek során sokat változtunk, formálódtunk családként és egyénként is. Nagy tervekkel és elhivatottsággal érkeztem a Csillagberekbe, Extra Lesson fejlesztő pedagógusként, friss Waldorf-diplomával. Végül azonban minden egészen máshogy alakult, mint terveztem. Pár hónap után elvállaltam az akkori elsősök osztálytanítóságát, s azóta is én terelgetem őket. Együtt fedezzük fel a világ szépségeit, csodálkozunk rá a tudományok titkaira, közös erővel, egymást segítve dolgozunk azért, hogy minden nap építhessünk, formálhassunk. Hol magunkat, hol a közösséget, hol kezünk ügyességét, hol pedig tudásunkat csiszolgatjuk. Öröm a gyerekekkel minden nap, szeretünk együtt munkálkodni, tevékenyen, dolgosan tölteni hétköznapjainkat. Közben sokat nevetünk, néha sírunk, de biztos, hogy minden helyzetből tanulunk valamit.

Kovács Ágnes, Extra Lesson tanár, SZMSZ szerinti intézményvezető

2000-ben végeztem a Pannon Egyetem angol nyelv és irodalom szakán. Felnőttoktatási területen, vállalkozóként dolgoztam az első gyermekem megszületéséig. Akkor úgy gondoltam, ideje pályát váltani s olyan tevékenységet végezni, amelyben a pályafutásom végéig kiteljesedhetek. Így találtam rá a gyerekeim segítségével a Waldorf-pedagógiára, s hamar rábukkantam arra az útra, amelyen járni szeretnék: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán elvégeztem a Waldorf Extra Lesson fejlesztőpedagógia-szakot, és rövid, fejlesztőházban eltöltött időszak után elhelyezkedtem életem első – és remélhetően utolsó – munkahelyén, a Csillagberekben. Az iskolába járó gyerekeket abban segítem, hogy otthonosan érezzék magukat a saját testükben, sikerrel vegyék a tanulás során eléjük gördülő akadályokat, magabiztosak és kiegyensúlyozottak legyenek.

Kovács Olivér, fizika tanár
Kovácsné Pozsgai Krisztina, a 6. osztály tanítója

Nagyon fiatalon, húszéves koromban hallottam először a Waldorf-pedagógiáról. Akkoriban még gyerekcipőben járt Magyarországon. A Solymári Waldorf Tanárképzés nappali tagozatára jártam, két évig német nyelvterületen – Witten-Annenben, Wuppertalban, Grazban – is tanulhattam a módszert. Osztálytanítói és kézimunkatanári diplomát szereztem.
Saját iskolai élményeim után óriási rácsodálkozás volt bennem: így is lehet tanulni-tanítani? Ez a rácsodálkozás a mai napig tart. Töretlen bennem az elkötelezettség. Túlzás nélkül mondhatom, hogy az életem a Waldorf-pedagógia. Nem csak a gyerekek tanulnak tőlem. Egy kis darabon elkísérjük egymást életünk útján, tanítjuk, formáljuk egymást. „Alapjában véve semmilyen fokon nem létezik más nevelés, mint az önnevelés.” (R. Steiner)
Gyermekkoromban történész vagy régész szerettem volna lenni. Ezt az álmomat a közelmúltban valóra váltottam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történész diplomát szereztem. Kutatási területem a magyarságkép formálódása a 16-18. században.
A gyógypedagógia is közel áll hozzám. Ezért – és mert a tanítási gyakorlat is megkívánta – az évek folyamán több képzésen is részt vettem, melyek tanulási és magatartási nehézségek témakörben szerveződtek. Ezek közül az Extra lessont szeretném kiemelni, amelyben már a kezdetekben az fogott meg osztálytanítóként, hogy a segítő gyakorlatok integrálhatók az egész osztály oktatásába.
Vallom, hogy a problémák egyben lehetőségek, melyek új utakra vezetnek bennünket. Ilyen útkeresésben voltam magam is, amikor a Csillagberek közösséggel egymásra találtunk 2018-ban. Nagy öröm támogató, szeretetteljes közegben munkálkodni, fejlődni. Számomra ezt nyújtják a csillagberkes mindennapok. 

Kókai Zsuzsanna, a 2. osztály tanítója, gyógypedagógus

Gyógypedagógus és pszichológus vagyok. Mindig is ezeken a területeken dolgoztam, de osztályban még sosem tanítottam. A Csillagberekben fejlesztőként kezdtem meg a munkámat, és egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat tartottam. Miközben figyeltem a kollégáimat, egyre nagyobb kedvet kaptam a tanítósághoz, és egyre közelebb kerültem a Waldorf pedagógiához. Megkezdtem a tanítóképzést, és beléptem a 2022/23-as tanévben induló első osztályba osztálytanítóként. Szeretem😊. A Waldorf pedagógia szép és gyönyörködtető.

 
 
 
 
 
 
 
 
Králik Ildikó, tanulószoba, angolnyelv-tanár
Kurucz Ágnes, angolnyelv-tanár, osztálykísérő 10. osztály

1975-ben születtem Budapesten. A “Madáchban” érettségiztem. 1997-ben szereztem angol szakos tanári diplomát az Egri Tanárképző Főiskolán, majd egy évig dolgoztam egy észak-írországi faluban, Camphillben, ahol fogyatékkal élő felnőttek élnek. Itt ismerkedtem meg az antropozófiával, illetve az ott dolgozók gyerekeinek létrejött, helyi Waldorf-iskolával. Ez a tapasztalat mély benyomást tett rám. De hazajövetelemkor még más feladatok vártak rám: nyelviskolai munka, rendszeres nyelvvizsgáztatás a legkülönbözőbb nyelvvizsga rendszerekben, céges tanfolyamok. 2002-ben pedig az ELTE Bölcsészettudományi Karán kiegészítettem tanulmányaimat, hogy középiskolásokkal is foglalkozhassak. Akkor már két éve tanítottam egy szakközépiskolában Budapesten, két osztályt kísértem a kezdetektől az érettségiig, illetve a technikusi végzettségig. Ekkor született meg a gyermekem, aki ma már Waldorf-iskolás. Az otthon töltött időben fejlesztőpedagógus végzettséget szereztem az ELTE PPK-n. A hetedik waldorfos évemet kezdtem idén tanárként. Nagy örömmel vágtam bele kollégáimmal a felső tagozatról való gondolkodásba, számomra nem volt kérdés, hogy a Waldorf iskola 13 évfolyamos. Nyelvet tanítani pedig minden osztályfokon nagy kihívás és öröm is, szerencsésnek tartom magam, hogy ezt az ívet végigkísérhetem.

Lorencz Kinga, fizika tanár
Matheika Gábor, délutános pedagógus (3. osztály), művészettörténet- és képzőművészet tanár

Miután tervezőgrafikusi- és művésztanári diplomát szereztem a Képzőművészeti Egyetemen, tizenkét évig eszembe sem jutott, hogy a gyakorlatban is tanár legyek. A reklámstúdiók világából átnyergelni a pedagógusi pályára hirtelen, de üdvözítő döntés volt a 2000-es évek első évtizedének végén. Lévén régóta Waldorf szülő, fel sem merült más típusú iskola. Ezen évek alatt voltam napközis, fafaragás és festés tanár, de tanítottam zenét, informatikát, és voltam osztálytanító is. Nagy örömömre mostanság művészettörténetet is taníthatok.

 
Misó Kata, a 7. osztály tanítója

Egy bakonyi zsákfaluban láttam meg a napvilágot, ahol vadászok, erdészek és az erdő határozták meg az életemet. Középiskolába Székesfehérvárra, főiskolára Szombathelyre jártam. A gyermekeim Sopronban születtek. Nem mondanám, hogy szeretek költözni, mégis hozott az élet egyfajta változatosságot ezen a téren. Kreatív, érdeklődő embernek tartom magam, aki a kétkezi munkát ugyanolyan fontosnak tartja, mint az elmélkedést. Szeretek új technikákat kipróbálni, magam készíteni a használati tárgyaimat. Kedvelem a tudományt, és érdekelnek a szellemi világösszefüggések.
Osztályom gyermekeinek és családjainak közössége áldott helyet jelentenek számomra. A Csillagberek nekem olyan, mint egy sziget, ahol kincs rejtőzik a panelek szürkesége között. 

 
Palkó Eszter, szabadéves osztálytanító, kézimunka-tanár

2018 óta dolgozom a Csillagberek Waldorf Iskolában, amikor napközisként vehettem át, majd lettem osztálytanítója jelenlegi osztályomnak. Főiskolai végzettségem után állami iskolában kezdtem tanítani, de olyan lehangoló élmények értek, hogy más területeket kerestem, ahol gyerekekkel foglalkozhatok. Három, jelenleg már felnőtt gyermekem iskolai tanulmányai révén ismerhettem meg és kerülhettem bele a Waldorf-világba, nagyon figyelve, hogy fokozatosan, de minél alaposabban ismerjem meg a steineri gondolatokat és metodikát – először szülőként, majd a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium iskolatitkáraként, később napközisként, végül osztálytanítóként. Időközben Solymáron kézimunkatanárnak tanultam, amit időhiány miatt félbe kellett hagynom, de máig tartó szerelem a gyerekekkel való minden típusú kézimunka. Később az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem el a Waldorf-osztálytanító képzést. Az osztállyal együtt lenni igazi család-érzés: minden élményt, örömet és bánatot, a gyerekek fejlődésének minden szakaszát – a nehézségekkel és sikerekkel együtt – közösen, egymásról gondoskodva éljük meg. A nyolc év igen hosszú idő, de egy olyan folyamat, amiben teljes önmagunkkal élünk, amiben szinte mindent megosztunk, megismerünk egymásról, és csak az utolsó év vége felé közeledve dereng fel a gondolat, hogy nyolcadikosok lettek, innen már el kell engedni a kezüket…

Patik Boglárka Lilla, fejlesztő pedagógus

 
Paulik Fanni, kertművelés tanár

Solymáron végeztem a kertműveléstanár-képzést, közben dolgoztam egy évig a Vácrátóti Botanikus Kert rendszertani gyűjteményében. Számomra a kertművelés nem csupán díszkert vagy zöldségeskert telepítéséről és fenntartásáról szól, hanem egy olyan élő és esztétikus ökoszisztéma kialakításáról, amit ehető növények tarkítanak, festőnövényeket és gyógynövényeket terem: behívják a kert talajába, légterébe az életet. A gyerekekkel ezt a szemléletet követve foglalkozunk az iskola kertjével.

 
 
 
 
 
Pálvölgyi Éva, euritmia tanár
Perlaki Kornélia, magyar nyelv és irodalom tanár, németnyelv-tanár
Pitti Melinda, biológia-, földrajz-, kémiatanár; osztálykísérő 11. osztály

1974-ben születtem. Vidéken nőttem fel, lelkes amatőr természetbúvárként, aminek folyományaként biológia-, kémia- és földrajztanár lettem. Egyetem után egy alapítványi gimnáziumban tanítottam tizenöt évig. Ezután született meg két fiam. A velük otthon töltött idő alatt kezdtem el az osztálytanítóképzést Solymáron, 2020 őszén kézhez kaptam a diplomámat. A Waldorf-pedagógia már az egyetemi éveim alatt felkeltette az érdeklődésem, folyamatosan olvastam róla, ismerkedtem vele, de csak most, felnőtt fejjel mertem belevágni régi álmom megvalósításába. Nagy örömet okoz nekem végre Waldorf szemléletben átadni a lelkesedésem és a tapasztalatom.

Sebők Zsuzsanna, fejlesztő pedagógus
Sólyom Csaba, digitáliskultúra-tanár, rendszergazda
Sudár Balázs, magyar nyelv és irodalom tanár
Thurnay Balázs, zenetanár
Várkonyi Erikaképzőművészet- és kézimunkatanár

Gyerekkoromtól kezdve sokat barkácsoltam, rajzoltam és kézműveskedtem. A tanulmányaim is ebbe az irányba vittek, a gimnázium után Pécsett végeztem el a rajz-vizuális nevelés szakot. Itt találkoztam először azzal a gondolattal, hogy a művészet nem csak a művészpalántáknak szól, hanem az egészséges élet és fejlődés része. A sors úgy hozta, hogy egy másik szerelem hatására Finnországba kerültem, ahol számítógépes grafikusként helyezkedtem el az ottani környezetvédelmi intézetnél. Egy olyan ügyet szolgálhattam, amivel szívesen azonosultam. Itt született meg a fiam és a lányom. A sors aztán mégiscsak hazavezérelt minket, immár családként, amikor is a finn rendszer után csakis olyan iskolát tudtam elképzelni a gyerekeimnek, ahol van valamilyen értelmes gondolat a működés mögött, és a gyerekre mint teljes értékű emberre gondolnak. Így kerültünk a Csillagberek Waldorf Iskolába, ahol aztán szépen lassan szülőként belekóstolhattam a waldorfos gondolkodásba. Itt ismét egy olyan ügyre találtam, amivel szívesen azonosultam. Így történt, hogy 2018-ban elkezdtem festést és kézimunkát tanítani az iskolában a középtagozaton felnövekvő rendszerben. Ezzel együtt folyamatosan képezem magam, hogy a gyerekeknek vagy immár fiataloknak a lehető legjobbat nyújthassam.

Technikai munkatársak

Barta Margit, iskolatitkár

Gimnázium után elektronikai technikumot végeztem, majd munka mellett fejlesztőpedagógia szakirányú diplomát szereztem. Eleinte a médiában dolgoztam műszaki munkatársként, majd egyre inkább az adminisztráció, az ügyvitel felé sodort az élet. Itt ismerkedtem meg életem párjával. Tőle tanultam meg, hogy minden emberben meglássam a jót, a jószándékot.
Felnőttképzésben drámapedagógiai és nyelvi képzések szervezésével, a tanulók adminisztratív ügyeinek intézésével foglalkoztam első gyermekünk megérkezéséig. Két év múlva érkezett második gyermekünk, és bár imádok dolgozni, legnagyobb örömömre a családnak élhettem iskolás koráig. 2013-ban a közigazgatásban helyezkedtem el. Az átszervezések és a feladatok bővülése kapcsán a napi munkám jóval túlmutatott az asszisztensi feladatkörön, szerves részét képezte az igazgatási folytamatoknak.
Azonban nem ezt rendelte nekem a sors.
Fantasztikus lehetőségnek tartottam, hogy alkotó részese lehetek az iskola életének, nemcsak önkéntes alapon, hanem teljes egészében elkötelezett munkatársként. Páratlan érzés az iskola légköre, ami abban a pillanatban átjár, ahogy belépek a kapun.
Nagyon szeretek csapatban csapattagként és mégis önállóan dolgozni. Hiszem, hogy nemcsak én találtam meg az álommunkát, hanem hozzájárulhatok a szülők, diákok bizalommal teli iskolai életéhez.

Gyenizse Sándor, gondnok
Kiszely Klára, gazdasági ügyintéző

A Waldorf-pedagógia világával barátaim révén kerültem kapcsolatba. A Csillagberek közösségének 2016 óta vagyunk a tagjai, gyermekeim jelenleg a hetedik és a negyedik osztályban tanulnak. A Titkárság munkájához 2022 augusztusában csatlakoztam gazdasági ügyintézőként, az idejáró családok az iskolai befizetések és egyéb adminisztratív teendők kapcsán találkozhatnak velem. Csillagberkes munkám mellett angol-magyar fordítóként is dolgozom. Örömmel tölt el, hogy egy ilyen nagyszerű közösség mindennapos működésének ily módon is aktív részese lehetek. 

Mészáros Anikó, ügyvivő

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A Csillagberek Waldorf Iskola elérhetősége:
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
Telefon: 06-20/286-4231
Email: iskola {kukac} csillagberek.hu

Évfolyamok:
A 2023/2024-es tanévben 1-11. évfolyammal működik az iskola, 2024 szeptemberétől indul a 12. osztály is. A felsőtagozatról szóló információk ITT olvashatók.

PROGRAMOK:
A közelgő események megtekintéséhez kattints ide!>>

Felvételi információk:
A JELENTKEZÉS a Csillagberek Waldorf Iskolába a működő osztályokba folyamatos.

GYAKORI KÉRDÉSEK:
A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszainkat ITT olvashatod.

Hírlevél