Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. Telefon: 06/20 286-4231

Email: iskola{kukac}csillagberek.hu Facebook oldalunk

Csillagberek Waldorf Iskola

Modern szemlélettel a feltörekvő generációért


Részlet az Erasmus + pályázatunk célkitűzéseiből

Iskolánkban, mely a 10. tanévét kezdte meg 2022-ben, olyan pedagógiát igyekszünk képviselni, s ezzel egy olyan korszerű szellemiségre épülő intézményt működtetni, melynek fő célkitűzése és irányvonala, hogy jelen korunk kihívásainak megfeleljen, a jövő kihívásainak tekintetében pedig úgy segíteni a diákjainkat, hogy egy védett közegben tudjanak felkészülni a rájuk váró feladatokra. Korunk társadalma alaposan megkívánja, hogy a felnövő diákokat felvértezzük tapasztalatokkal, hogy képesek legyenek legyőzni a nehézségeket.

Célunk, hogy így felnövekedve diákjaink kibonthassák azokat a képességeiket, amelyekkel felnőttként szabadon munkálkodhatnak emberségük mértékén: a gondolkodásukban megmutatkozó igazságosságon, az érzésvilágot nemesítő elfogadó szereteten és az embertársaik szabadságát tiszteletben hagyó szabad akaraton. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megfelelő szociális készségekkel, empátiával, türelemmel és fejlett érzelmi intelligenciával, valamint kommunikációs készséggel rendelkezzenek. Anyanyelven és egyéb nyelveken elsajátított kompetenciák megléte elengedhetetlen napjainkban. A konfliktushelyzetek is óhatatlanul és elkerülhetetlenül részei az életnek. Fontosnak tartjuk annak megtanítását, hogy konfliktushelyzetben az embertársaik iránti kellő tisztelettel tudják érvényre juttatni gondolataikat, sajnos erre is egyre több negatív példát látunk a külső környezetben. Fontos cél a felelősségtudat kialakítása mind a körülöttük élők, mind önmaguk tekintetében, valamint az is, hogy a technikai eszközök megfelelő használatát elsajátítsák, a kezükben tudják tartani életük szálait, ők irányítsák azokat, ne pedig fordítva.

„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben.” (Arany János)

Mindez a pedagógus részéről sokkal többet kíván meg az alapos szakmai, pedagógiai felkészültségnél. hiszen munkálkodnia élethosszig kell önmagán, s ez elmélyült önismeretet, folyamatos önfejlesztést, rugalmasságot, nyitottságot, szilárd értékrendet, emberséget, emberismeretet kíván meg, vagyis csak a rugalmas, fejlődésre nyitott pedagógus tud egészséges diákokat nevelni. A tervezett mobilitásaink azt a célt szolgálják, hogy a szakmai felkészültségen túl pedagógusaink mentális állapota, egészsége is olyan szinten legyen, ami erőt és feltöltődést adhat nekik maguknak és ezáltal a diákoknak is. A kiégés a nagy terhelés miatt ezt a társadalmi réteget talán még jobban érinti, fontos, hogy legyen számukra olyan példa, aminek segítségével ezt elkerülhetik.

Földünk védelme szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk egy új szemléletmód kialakítását diákjainkban. Fontos, hogy észrevegyék a környező világ törékenységét, sérülékenységét ugyanakkor sokszínűségét. Szeretnénk, ha felelősen gondolkodnának. Ezzel párhuzamosan jelentős szerepet kap az is, hogy kellő érzékenységgel forduljanak az őket körülvevő világ felé. Ehhez nélkülözhetetlen a tudatos gondolkodás, a felelősségvállalás és feladattudat kimunkálása, ebben segítené a diákokat, ha minél többet láthatnak a világból, ha tartalmas kapcsolatokat építhetnek, ahol megélhetik, hogy mindannyiunkra szükség van, hogy csak együtt munkálkodva és összefogva tudunk előre jutni, és feladatunk, hogy amit tudunk, hozzátegyük a nagy egészhez.

A kiválasztott kurzusok, tanfolyamok egy része azt a célt szolgálja, hogy a nyelvi, módszertani kurzusok a diákmobilitás ügyét segítsék előmozdítani, hogy minél több diáknak legyen alkalma más nemzetiségű diákokat megismerni, kapcsolatokat építeni, más országok intézményeivel partnerségi viszonyt kialakítani, csereutazásokat lebonyolítani, szakmai látogatást szervezni a tapasztalatcsere előmozdítása érdekében. Egy interkulturális közegben való részvétel lehetősége sok szempontból és sok területen szolgálhat az életet és az emberséget előrevivő tapasztalatként.