Telefonszám
+36 20 286-4231
Cím
1042 Budapest, Árpád út 161-163.
A Csillagberekbe a gyerekek örömmel járnak, szeretetteljes, elfogadó, figyelmes légkörben nevelkednek. A tananyag és a módszer az életkori sajátosságaikra szabott.

Csillagberek Zeneház

A Csillagberek Zeneházról

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”  (Kodály Z.)

 

A Csillagberek Waldorf Általános Iskola és AMI fenntartója a Csillagberek Waldorf Alapítvány 2018. szeptemberében indította el a Csillagberek Zeneház működését, mely az iskola tanulóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak hangszeres, illetve zenei képzését végzi. Cselló, furulya, fuvola, gitár, hegedű, klarinét, szaxofon, trombita, zongora szakokat indítottunk. Ennek a saját zeneiskola létrehozásának a célja az volt, hogy a zenei képzés is a Waldorf pedagógia szemléletével összhangban folyhasson, mégpedig az iskola berkein belül.

Úttörő kezdeményezésünket, a Zeneház létrejöttét az alapítványnak, az iskola tantestületének és szülői közösségének együttes támogatásával hoztuk létre, sok önkéntes előkészítő munkával, melynek továbbra is nagy szerepe van.

Célunk, hogy minél több tanuló részesülhessen a zene pozitív hatásaiból (szociális érzékenység, közösségteremtés, zene fejlesztő hatása – finommotorikára, nagyobb mozgásokra is, memóriára, kommunikációs képességekre, koncentrációs képességre stb.), ehhez folyamatosan keressük a forrásokat. Munkánk során figyelünk arra, hogy az intellektuális gazdagodás helyett a lelki gazdagodásra helyezzük a hangsúlyt. A tanuló testi, lelki és szellemi sajátosságainak figyelembe vételével, játékos, gyermekközpontú munkamódszerrel dolgozunk szemben a tananyag-, teljesítmény- és versenyorientáltsággal. Célunk, hogy minél többen zenélhessenek („Kodály országa”), s ezáltal szociálisan is érzékenyebbé és együttműködőbbé válhassanak tanítványaink. A szolfézst a hangszeres órákba integráltan, gyakorlatiasan tanítjuk, időt hagyva evvel az oly fontos szabad játékra is. Este hat óra után és hétvégén órákat nem tartunk, hogy a tanulóknak pihenni és a családjukkal lenni is legyen idejük. Óráinkat helyben, az iskola épületében tartjuk, hogy a családoknak a lehető legkevesebb logisztikai és időbeli kihívással kelljen szembe nézniük.

Tanáraink diplomás tanárok, pedagógiai gyakorlattal, egyben aktív koncertező muzsikusok is, akik lelkesek és nyitottak az alternatív munkamódszerek iránt. Találkozókon, műhelymunkákon, önképzés keretében szélesítik szakmai tapasztalataikat. Nyáron szakmai és csapatépítő napot tartottunk vidéken, melynek eredményeit hangszeres óráinkon kamatoztathatjuk. A bemelegítő, ritmikus mozgásokra, mozgáspihenőkre délelőtti kollégáinkhoz hasonlóan figyelmet szentelünk, a Kovács-módszer alkalmazása megjelenik munkánkban.

A Zeneház működésének beindulása előtt hosszas előkészítő munka és kapcsolatépítés folyt más Waldorf és alternatív intézményekkel. Saját kezdeményezésre megszerveztük már 2018 januárjában, hiánypótló és hagyományteremtő célzattal az első Országos Waldorf Hangszeres Tanári Találkozót és Műhelyt. Pedagógiai előadások, gyakorlati közös munkák, játékok, kiadvány- és kottaajánló, közös muzsikálás és kerekasztal-beszélgetés jegyében eltelt programot idén is folytatjuk a nagy érdeklődésre való tekintettel.

A tanulóknak többféle órakonstrukciót biztosítunk: 30-45-60 perces egyéni és 2-3 fős kiscsoportos órákat is kínálunk. Az egyes órakonstrukciók után fizetendő alapítványi támogatás összegéről a lenti e-mail címen lehet érdeklődni.

A hangszeres órákon túl együtt muzsikálási lehetőséget is biztosítunk. A gyerekek a Zeneház zenekarában, a Zengőberek Zenekarban heti 1×60 percben együtt muzsikálnak, munkájukról koncerteken (pl. adventi, tavaszi) adhatnak ízelítőt. A zenekari részvétel a hangszert tanulóknak ingyenes. A próbák, koncertek jó alkalmat adnak a közösségépítésre, szociális viselkedés, együttműködés megtapasztalására egy közös cél érdekében. A koncerteken való fellépés ajánlott, de nem kötelező.

A Zeneházban szülők, sőt délelőtt tanító pedagógus kollégák is tanulnak különféle hangszereken. Tanulmányaikat délelőtti munkájuk során is kamatoztathatják.

Szeretettel várunk minden harmadikos vagy annál nagyobb gyermeket és felnőttet a Csillagberekből, aki velünk muzsikálna!

(A gyermekek az első osztályban elkezdett osztályszintű furulyázáson túl általános iskola 3. osztályában választhatnak maguknak másik hangszert. Ennél korábban (2. osztályban) csak kivételes esetben, az osztálytanító egyetértésével lehet kezdeni.)

Jelentkezési szándékot, kérdéseket itt jelezhetitek Weidemann-Tóth Krisztina Zeneház vezetőnek:

tkrisztina@ids.hu

Jó muzsikálást kívánunk mindenkinek!

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Z.)

 

Zenetanáraink bemutatkozása

 

Demeter Ágnes – cselló

Demeter Ágnes vagyok. A cselló és a zene nyolcéves korom óta része az életemnek, mindennapjaimnak. A mezőkövesdi zeneiskolában ismerkedtem meg hangszeremmel, amelyet a világ legkedvesebb tanára, Nagy Mariann szerettetett meg velem egy életre. Közép- és felsőfokú zenei tanulmányaimat Miskolcon, Szegeden és Németországban folytattam. A diploma megszerzése után hosszú külföldi muzsikálás következett, majd nem sokkal hazatérésemet követően legnagyobb örömömre úgy alakult, hogy a Csillagberek Waldorf Iskolában kezdhettem el tanítani. Szeretem az iskola nyújtotta szabadságot, hogy a gyerekek a zenélés öröme miatt játszanak hangszeren. Nyitott szívvel próbálok a gyerekekhez közeledni, úgy ahogy annak idején az én tanárom is tette, hisz a zenének ez az egyetlen útja. A tanítás mellett több kamaraegyüttesben, és alkalmanként szimfonikus zenekarokban is játszom. A zene mellett buddhista dharma-tanítóként és jógaoktatóként is tevékenykedem. Szerencsésnek érzem magam, mert a sok teendőm mellett ide a Csillagberekbe is mindig nagy örömmel jövök. Tudom, hogy ha bármi nehézség is adódik, azt mi játszva megoldjuk a gyerekekkel.

 

Géczy Miriam – hegedű

Géczy Miriam vagyok, hegedűtanárnő. Vallom, hogy a zene a teljes élet része. Nem csak a hivatásos zenészé, mindenkié. Örömforrás mind hallgatva, mind művelve, s még ha nyelvezetének elsajátítása alkalmasint kihívások elé állítja is az embert, birtokosaként olyan varázslatos világba kalauzol bennünket, mely bőven túlmutat a kézzel fogható és szavakkal megfogalmazható dolgok világán. Azért, és szándékom szerint úgy tanítok, hogy ebben az élményben minél több gyermek (és felnőtt) részesülhessen.

 

 

 

Kalamár Sára – klarinét, szaxofon

Kalamár Sára vagyok, zenész, klarinét és szaxofon tanár és óvodapedagógus hallgató. Zenei tanulmányaimat 8 évesen kezdtem a soproni zeneiskolában klarinét szakon. Azonnal beleszerettem a hangszerbe, nagyon motivált voltam, sokat gyakoroltam. Tizenhat éves koromban egy koncert hatására kezdtem el szaxofonozni, és azóta mindkét hangszeren játszom. Az érettségi után felköltöztem Budapestre, ahol felnőttképzést tanultam és művelődésszervező diplomát szereztem az ELTE PPK karán, emellett a Kőbányai Zenei Stúdióban végeztem zenei tanulmányaimat. Több éve számos zenekar, együttes aktív tagja vagyok. 2015-ben kezdtem zenetanítással foglalkozni, melyben azóta is óriási örömömet lelem. Magántanítványaim mellett több Waldorf iskolában is tanítok klarinét és szaxofon hangszereket. 2017 óta az ELTE TÓK karán levelező tagozaton óvónőnek tanulok, mely képzésen szerzett tapasztalataim, véleményem szerint még inkább hozzájárulnak pedagógiai munkám sikeréhez. Úgy gondolom, hogy napjainkban egyre fontosabb a gyermekek érzelmi nevelése, mely szoros kapcsolatban áll a zenével. Pedagógiai munkám során a hangszer és kotta megismerése mellett, igyekszem játékos, örömet keltő feladatokkal fejleszteni tanítványaim különböző készségeit, növelni motivációjukat, valamint átadni zeneszeretetemet. Fontosnak tartom az együttzenélést is, hiszen ez is örömforrás a gyermekek számára. Fiatal, pályakezdőként (három éve tanítok) lelkesnek és motiváltnak érzem magam, nagyon szeretek gyermekekkel foglalkozni és igyekszem minden tapasztalatommal és erőmmel azon dolgozni, hogy ahogy Kodály Zoltán mondta a „Zene mindenkié” legyen.

 

Keserű Konrád – gitár

Keserű Konrád vagyok, gitártanár. Egészen kiskoromtól vonzott a gitár, legkedvesebb emlékeim a gitáros Szentmisék, az ott megszeretett dalok indítottak, hogy gitározni kezdjek. A keresztény könnyűzene már végig kísérte a gimnazista éveimet. Klasszikus zenei tanulmányaimat csak később, 19 évesen kezdtem el Tüske András inspirálásával és vezetésével. 2015-ben szereztem diplomát a Vienna Konservatorium-ban, Szilvágyi Sándor növendékeként. A zene mellett az aikido (a béke harcművészete) rendszeres gyakorlója vagyok. Középiskolai osztályom mottója meghatározó kísérője az életemnek, ami így szól: „Mert mi merjük megvalósítani az álmainkat!” Álmom, hogy a pedagógiai munkásságom, a gitár tanítás által segítsem a gyermekek lelki, szellemi fejlődését.

 

Szűcs Dániel – zongora

Végzettségeimre nézve karvezető vagyok és zongorista, de emellett értek a rézfúvós hangszerekhez és egy hangyányit a gitárhoz is, mindemellett pedig elkötelezett néptáncosként is működöm. A mindennapokban igyekszem összefogni ezen ténykedések esszenciáját, és az ebből jövő tapasztalatokat, tudást átadni a zongorázás és a zenélés iránt érdeklődő kis tanítványoknak.

2015 óta vezetem a Magyar Örökség díjas Vasas Művészegyüttes Vass Lajos kórusát, 2017 óta járok ki a Szlovákiai Magyar Tanítók Vass Lajos Kórusához, vezettem már szimfonikus zenekart, a tánc pedig szintén a Vasas Művészegyüttes berkein belül zajlik.

2019-től pedig itt a Csillagberekben tanítok zongorát, trombitát, és az osztályoknak tartom a “zene” tárgyat.

 

Weidemann-Tóth Krisztina – Zeneház vezetője, Zengőberek zenekar vezetője, fuvola, furulya

Gyermekkoromtól elkötelezett híve vagyok a közös muzsikálásnak, kamarazenélésnek, zenekari játéknak: 12 éves koromban kezdtem különböző zenekarokban muzsikálni, melyekben már a kezdeti évektől is számos kitűnő klasszikus és könnyűzenében jártas vendégművésszel dolgozhattam együtt. Két más irányú diploma megszerzése után ezen közös muzsikálások élménye vezetett oda, hogy végül a zenei és pedagógusi pályát választottam. Egy dunakanyarbeli festői település zeneiskolájában dolgoztam 16 évig, itt furulyát, kamarazenét is tanítottam, emellett az iskola diákönkormányzatának munkáját is én vezettem. Felső tagozaton ének-zene tanárként és kórusvezetőként is szereztem itt tapasztalatokat. Belgiumban és Svájcban a Brüsszeli Európai Iskola megbízottjaként, a Párizs melletti Sèvres-ben pedig ösztöndíjasként gazdagodtam nemzetközi pedagógiai tapasztalatokkal.

A hangszeres játékon túl az éneklésnek is fontos szerepe van az életemben: tanítás közben, ifjúsági koncertek moderátoraként, koncertek szólistájaként vagy duett partnerként is hallható vagyok. Kórusban általános iskolás éveim óta énekelek. Évekig a Hollerung Gábor vezette Budapesti Akadémiai Kórustársaságban énekeltem, mely a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral, illetve vendégkarmesterekkel, zenekarokkal dolgozik. Évente néhány oratórikus koncert erejéig bekapcsolódom jelenlegi munkájukba is, nagy örömmel csatlakozom az „Énekel az ország” című programjukhoz is.

Zenekari és kamarazenészként illetve szólistaként országszerte és külföldön számos helyen szerepelek (pl. MÜPA, Óbudai Társaskör, Nádor Terem, Esztergomi Bazilika, Budavári Mátyás-templom stb.) 2008-ban alapítottam meg Budapesten a hivatásos muzsikusokból álló Presto Kamaraegyüttest, fuvola, két hegedű, brácsa, cselló és zongora alapfelállásban működünk. Rendszeresen muzsikálunk országszerte világi és egyházi repertoárunkkal, illetve gyermek- és ifjúsági műsorainkkal. 2008 óta visszatérő vendégek vagyunk számos oktatási intézményben (óvodák, iskolák), gyermek- és ifjúsági házban, illetve egyéb kulturális intézményben, ahol klasszikus zenei alapokon nyugvó interaktív gyermek- és ifjúsági koncerteket rendszeresen tartunk. A MÜPA Cifra Palota sorozatában 2011 óta rendszeresen fellépünk interaktív műsorainkkal.

Az ún. Pocakoncertek elindítója és előadója vagyok, mely babát váróknak, pocaklakóknak és kisbabáknak szól. Ezen koncerteken gondosan válogatott klasszikus zenei műsor hallható (többnyire fuvola-gitár, olykor fuvola-zongora felállásban), ezen felül megfelelő légzéstechnikai és relaxációs elemekkel, illetve közös beszélgetésekkel kerülhetnek közelebb a szülők babájukhoz. Kisfiam megszületése után új utakat, módokat kerestem: az alternatív oktatás és zeneoktatás lehetőségeit kezdtem el kutatni mind a kisfiam, mind jómagam számára. Így vezetett utam a Csillagberek Waldorf Iskolába, ahol karöltve a tantestülettel, az alapítvánnyal és a szülőkkel életre hívhattam a kilenc hangszeres tanszakkal működő Csillagberek Zeneházat és annak Zengőberek Zenekarát, ahol minél többeknek próbálom átadni a zene szeretetét.

 

Nagy örömmel szeretnénk megosztani veletek a hírt: a Magnet Bank KAP programjában az első között sikerült összegyűjtenünk a Csillagberek Zeneház támogatására kért összeget! Köszönjük szépen mindenkinek, aki a bank ügyfelei közül a mi projektünket választotta, vagy aki hírét vitte a gyűjtésnek az ismerősei körében! A civil szférát támogató program még tart, reméljük, a többi pályázó is meg tudja valósítani az álmát, ha van még összeg, amiről rendelkezni tudtok, válasszatok közülük, és támogassátok őket! Beszámolunk arról is, hogyan használta fel a Zeneház a 924.129 forintot!

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A Csillagberek Waldorf Iskola elérhetősége:
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
Telefon: 06-20/286-4231
Email: iskola {kukac} csillagberek.hu

Évfolyamok:
A 2021/2022-es tanévben 1-9. évfolyammal működik az iskola, 2022 szeptemberétől indul a 10. osztály is. A felsőtagozatról szóló információk ITT olvashatók.

PROGRAMOK:
A közelgő események megtekintéséhez kattints ide!>>

Felvételi információk:
A JELENTKEZÉS a Csillagberek Waldorf Iskolába a működő osztályokba folyamatos.

GYAKORI KÉRDÉSEK:
A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszainkat ITT olvashatod.

Hírlevél