Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. Telefon: 06/20 286-4231

Email: iskola{kukac}csillagberek.hu Facebook oldalunk

Csillagberek Waldorf Iskola

Gyakori kérdések

Összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyeket leggyakrabban fel szoktatok tenni az iskolával kapcsolatosan.

A szülőknek szóló tájékoztató kiadványunkat ITT>> találjátok.

A további kérdésekre az alábbiakban válaszolunk:

Mely osztályokba van felvétel?

Az iskola a 2023/2024-es nevelési évben 1-11. osztályokkal működik, 2024 szeptemberétől indul a 12. osztály.

Az iskolába való jelentkezéshez kérjük KATTINTS IDE!>>

A 2022/2023-as nevelési évre szóló felvételi információk itt találhatók: https://csillagberek.hu/felveteli-tajekoztato-nyilt-nap/

A felvételi folyamat leírásához KATTINTS IDE!>>

Hol található az iskola?

Az iskola címe: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.

Email cím: iskola {kukac} csillagberek.hu

Tel: 06-20/286-4231

Mit tegyek, ha gyermekemet át szeretném íratni a Csillagberek Waldorf Iskolába?

A gyermekeket bármikor (akár nevelési év közben) ki lehet kérni abból az iskolából, ahová beiratkoztak vagy ahová jelenleg járnak, és át lehet íratni az általatok választott intézménybe.

Az iskolába való jelentkezéshez kérjük KATTINTS IDE!>>

A következő nevelési évre szóló jelentkezési információk itt találhatók: https://csillagberek.hu/felveteli-tajekoztato-nyilt-nap/

Mennyibe kerül a szülőknek a Waldorf-iskola?

Az oktatási törvény tartalmazza ugyan a szabad iskolaválasztás jogát, de az állami támogatás a Waldorf-iskolák esetében nem fedezi a működési költségeket. A szülők ezért anyagi hozzájárulással is segítik az iskola működését. Nem magyar állampolgárságú gyermekek esetén a 2011. évi CXC. tv. 92. § az irányadó.

A művészeti térítési díj 25.000 Ft/gyermek/nevelési év.

Étkezési térítési díj (nem kötelező):

  • normál és vegetáriánus ebéd: 1430 Ft/adag
  • reform menü: 1660 Ft/adag

Ezek a díjak a 2023/2024-es nevelési évre érvényesek. A következő nevelési évre érvényes díjakat 2024 tavaszán állapítjuk meg.

Ezen felül szülői és egyéb adományokból gazdálkodik az iskola.

Kik tanítanak az iskolában?

Tanáraink bemutatkozását az alábbi oldalon tekintheted meg: https://csillagberek.hu/tanaraink/

A felsőtagozat pedagógusairól itt olvashatsz: https://csillagberek.hu/pedagogusok/

Kik járhatnak Waldorf-iskolába?

A Waldorf-iskolák minden gyermek számára nyitva állnak, teljesen függetlenül vallási, nemi és egyéb hovatartozástól, a szülők aktuális anyagi helyzetétől. A leendő elsősök egy játékos, az iskolaérettséget vizsgáló felvételin vesznek részt. Természetesen más iskolák magasabb évfolyamaiból is érkezhetnek gyermekek. Az iskola legfőbb jellemzője, hogy minden irányú tehetség megélheti a kiteljesedés lehetőségét, ugyanakkor a festés, faragás, agyagozás stb. közben nem a végeredmény az igazán fontos, hanem az alkotás folyamata, melynek során a gyermekek sok egyéb képessége is fejlődik. A Waldorf-pedagógia legfőbb célja a gyermek értelmi és alkotó erőinek harmonikus kibontakoztatása.

Igaz, hogy többnyire tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mennek Waldorf-iskolába?

Ez egyáltalán nem igaz, hiszen a „problémás“ gyermekek jelentkezésekor az osztálytanítók az egész osztályközösség érdekeit mérlegelik, és ennek alapján döntenek a felvételről. Az is fontos szempont, hogy ezek a gyerekek megkapják a szükséges egyéni fejlesztést is. Egyébként nincs eltérés az állami iskolákhoz képest a különböző adottságú gyermekek arányát tekintve.

Igaz, hogy a Waldorf-iskolákban nincs osztályzás és bukás?

Részben igaz, hogy a Waldorf-iskolák lemondanak az osztályzásról. Az ellenőrzés és az értékelés személyre szabott. A tanárok nem elégednek meg a számjegyekkel, hanem minden egyes diákkal olyan kapcsolatot alakítanak ki, amely lehetőséget teremt arra, hogy személyre szabott szöveges értékeléssel illessenek minden dolgozatot, feleletet, házi feladatot. Így a diák is és a szülő is pontosabb képet kap arról, hogy pontosan hol tart a diák a tananyagban, miben kell még fejlődnie, miben nyújtott igazán szép teljesítményt, és hasonlók. Az év végi bizonyítványban az egész évi fejlődést elemzik – tantárgyanként, de a személyiség tükrében, hiszen a tudás fokánál sokkal többet mond a gyermek egész egyéniségének alakulása. Tizenegyedik osztálytól érdemjegyet is kapnak a diákok a szöveges értékelés mellé, de csak azért, mert a felsőoktatási intézmények ezt megkövetelik az ő felvételi eljárásuk során.

Mi ösztönzi a gyerekeket a tanulásra?

Mivel a Waldorf-pedagógia a gyermek életkori sajátosságait veszi figyelembe, az érdeklődés felkeltése a tanultak átélésén keresztül sokkal egyszerűbb, mint az bármely retorzió fenyegetettségének árnyékában lenne. A gyerekek – az esetek többségében – határozottan élvezik a tanulásnak ezt a formáját. Tehát van motiváció, csakhogy az nem egy érdemjegy megszerzésére irányul, ezért a tudás élménye is maradandóbb.

Mi lesz a Waldorf-iskolában végzett diákokkal? Hogyan állják meg helyüket az életben?

A több mint kilencven éve működő Waldorf-iskolákból kikerülő diákok kimondottan sikeresek a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb szakmákban. Például Németországban, ahol a legtöbb ilyen iskola működik, a felsőoktatási intézmények nagyra becsülik a Waldorf-iskolákból kikerülő tanulókat, mert nemcsak intellektuális képességeik, de kreativitásuk, a folyamatokban való gondolkodásuk, a csoportmunkára való készségük is kimagasló.

Hogyan készülnek az érettségire a Waldorf-iskolában?

A Waldorf-iskola 12 osztályból áll, melynek zárásaként minden diák elkészíti saját éves munkáját. Ehhez akkorra megfelelő gyakorlatuk van. A 13. év az egységes állami érettségire való felkészülés jegyében telik.

Miért jó a gyereknek, ha nyolc éven keresztül egy osztálytanítója van?

A gyermekek olyan közösségben fejlődhetnek a maguk üteme szerint, ahol az állandóság és a ritmikus ismétlődés biztonságát élhetik meg. Ennek egyik alapja a Waldorf-iskolában az a tanító, aki a gyerekeket nyolc éven keresztül kíséri, a tanítás első két órájában, az úgynevezett főoktatásban lehetőség szerint mindvégig ő tanítja az egyes tantárgyakat – epochális rendszerben (három hétig egy-egy tárgyat). Ez idő alatt mély ismereteket szerez tanítványairól, s így sokkal több segítséget adhat nekik egyéni fejlődésük útján.

Mit jelent az epochális tanítás?

Az epocha görögül korszakot jelent. A Waldorf-iskolában a tanítás első két órájában több héten keresztül egy tantárggyal foglalkoznak a diákok. Például – általában – három héten keresztül történelem-, majd újabb három hétig fizika óráik vannak, s így sokkal mélyebb kapcsolatot alakítanak ki az egyes területekkel. Bizonyos alapkészségeket, mint például a számolás, főtanításon kívül, szakórákon is gyakorolják. A reggeli főoktatás alatt változatos tevékenységek során jutnak el a diákok a tanárral közös munkát végezve a szükséges tananyag elsajátításához. Elsődleges cél, hogy a diák a tanulnivalót ne magolás útján, hanem sokkal inkább saját élményei alapján sajátítsa el, az így megszerzett tudás ugyanis sokkal mélyebb és tartósabb lesz, mint egy akármilyen tankönyvből kimazsolázott adathalmaz. Ennek érdekében van jelen a Waldorf-iskolában a művészettel nevelés módszere is, hiszen tudományos kutatások is bebizonyították, hogy a művészetek segítségével elsajátított tudás sokkal tovább az aktív memória része marad, mint amit száraz tényanyagként tanul meg az ember.

Igaz az, hogy a Waldorf-iskolákban nem használnak tankönyveket?

Tankönyveket az érettségiig szinte kizárólag idegen nyelvekből használnak a tanórákon, a többi tantárgy „tankönyveit” az órán elhangzottak és a tanórákon kívüli, otthoni, illetve könyvtári kutatásaik alapján készítik el a diákok, saját kezűleg. Ennek a neve epochafüzet, ami abba belekerül, azt a tanár ellenőrzi, a diákkal kijavíttatja az esetleges hibákat, így a végeredmény egy olyan füzet lesz, amit a dolgozatokra, felelésekre, majd később az érettségire készülvén, ha a diák elővesz, abban azt fogja találni, amit az érettségire tudnia kell.

Mi az euritmia és mire való?

Az euritmia egy mozgásművészeti ág, amely a Waldorf-iskolákban a tananyag szerves részét képezi, mint tantárgy. Az euritmiában minden hangnak megfelel egy-egy külön mozdulat, így például egy vers előadásakor a megtett mozdulatok azt formálják képpé, ami a vers hangjaiban már eleve benne él.

Hogy viszonyul a Waldorf-iskola a természettudományokhoz és a számítógép-használathoz?

A természettudományok egyenlő súllyal vannak jelen a Waldorf-oktatásban, és a számítógépet is a helyén kezelik: nagy hangsúlyt fektetnek a tanárok arra, hogy a virtuális valóság ismeretét megelőzze a természet világának ismerete. A felső tagozaton az informatika fontos tantárgy, a számítógép-használat pedig az oktatás mindennapos kiegészítője.

Mi a fő különbség a Waldorf-iskolák és a többi iskola között?

A Waldorf-pedagógián alapuló oktatás egyenlő hangsúlyt fektet a gyerekek és az ifjak értelmi, művészi, gyakorlati és szociális képességeik fejlesztésére. A diákok első osztályos koruktól két idegen nyelvet tanulnak. A lányok és fiúk egyaránt kötnek, varrnak a kézimunkaórákon, és kalapálnak, reszelnek, csiszolnak a kézműves órákon. Az osztályok minden tanév végén egy-egy színdarabot adnak elő. A nyolcadik és a tizenkettedik év végén egy általuk választott témában mélyülnek el egyénenként, s annak előadására elméletben és gyakorlatban egyaránt készülnek. Gimnáziumi éveik alatt évente más-más, mezőgazdasági, erdészeti, üzemi és szociális gyakorlatokon vesznek részt a diákok. Ezek során nem a konkrét szakma megtanulása a fő cél, hanem az egyéni képességek életszerű gyakorlása.

A bejegyzésben található tartalom egy részéért köszönet a nyíregyházi Waldorf-iskolának: http://nyiregyhaziwaldorf.hu/index.php/main/school

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A Csillagberek Waldorf Iskola elérhetősége:
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
Telefon: 06-20/286-4231
Email: iskola {kukac} csillagberek.hu

Évfolyamok:
A 2023/2024-es tanévben 1-11. évfolyammal működik az iskola, 2024 szeptemberétől indul a 12. osztály is. A felsőtagozatról szóló információk ITT olvashatók.

PROGRAMOK:
A közelgő események megtekintéséhez kattints ide!>>

Felvételi információk:
A JELENTKEZÉS a Csillagberek Waldorf Iskolába a működő osztályokba folyamatos.

GYAKORI KÉRDÉSEK:
A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszainkat ITT olvashatod.

Hírlevél