Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. Telefon: 06/20 286-4231

Email: iskola{kukac}csillagberek.hu Facebook oldalunk

Csillagberek Waldorf Iskola

FENNTARTÓ

Csillagberek Waldorf Alapítvány

Teljes név: Csillagberek Waldorf Alapítvány
Státusza: közhasznú szervezet
Alapítás éve: 2010
Bejegyezte: Fővárosi Bíróság
Az alapítvány nyilvántartási száma: 11.143
Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
Bankszámla száma:    

16200106-11549781 Magnet Bank (iskolai működtetés céljára)
16200106-11549798 Magnet Bank (óvodai működtetés céljára)

Adószám: 18033445-2-41

Kuratórium elnöke: Dr. Juhász Péter

Az alapítvány célja: Waldorf-pedagógiai rendszerű óvoda és iskola fenntartása. A Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógia módszereinek, eredményeinek megismertetése, népszerűsítése.

Az Alapítvány bemutatása

Az Alapítvány alapító okiratban meghatározott céljai Rudolf Steiner Waldorf pedagógiájának népszerűsítése, illetve Waldorf pedagógiával működő intézmények létrehozása és fenntartása.

Az Alapítvány fenntartóként segíti a Csillagberek Waldorf Óvoda (továbbiakban: Óvoda) és a Csillagberek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI (továbbiakban: Iskola) működését.

Céljai megvalósítása érdekében az Alapítvány tevékenysége az alapító okirat szerint a Waldorf-pedagógia elvein alapuló intézmények működtetésén túl kiterjedhet a Waldorfhoz kapcsolódó különféle szervezetekkel való kapcsolattartásra, képzések lehetővé tételére, előadások szervezésére, környezetvédelmi, és településfejlesztési célok megvalósulásának támogatására, illetve mindezen célok megvalósításához támogatók, és önkéntesek felkutatására is.  

A célok eléréséhez szükséges eredményes munkát az Alapítvány kuratóriuma szervezi és irányítja. A működés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi.

Az alapítvány jogi, gazdasági és humán környezete

Az Alapítvány intézményfenntartói tevékenysége miatt a jogszabályokban meghatározott beszámolási, nyilvántartási, ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart az alábbi szervezetekkel: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Hivatal, Magyar Államkincstár. Gazdálkodó szervezetként pedig adatokat szolgáltat különféle állami szerveknek (pl. törvényszék, NAV, ÁSZ, KSH).

Az Alapítvány a Magyar Waldorf Szövetség tagjaként részt vesz a szövetség fenntartásában, és a fenntartóként működő szövetségi tagokat tömörítő Fenntartói Kollégium munkájában. Ezenkívül elsősorban informális szálakon keresztül kapcsolatot tart más Waldorf-intézményeket fenntartó szervezetekkel.

Az Alapítvány az általa működtetett intézmények infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében 15+5 évre kibérelte a Budapest IV. kerületi Önkormányzat Árpád út 161-163.sz. alatti ingatlanának egy részét. Az épület, illetve a hozzá tartozó udvar alkalmas a fenntartott intézmények feladatai ellátásának biztosítására, itt működik maga az Alapítvány is, továbbá az intézmények működési idején túl bérbeadható külső partnerek számára. A tornaterem, a konyha, az ebédlő, és alkalmanként a tantermek kiadásából származó bevételek részét képezik azoknak a forrásoknak, amelyeket az Alapítvány elsősorban az intézmények fenntartására fordít.

Az alapítvány elsődleges támogatói azok a családok, akik szívügyüknek tekintik a Waldorf-pedagógia működtetését, népszerűsítését, ezért rendszeresen pénzbeli adományokkal segítik az Alapítványt. Ezen felül szükség esetén idejüket és munkaerejüket is az Alapítvány rendelkezésére bocsátják.

Az Alapítvány gazdálkodása

Az Alapítvány az elmúlt időszakban kb. 183 millió forintból gazdálkodott.

A gazdálkodáshoz szükséges alapítványi bevételek az alábbiakból állnak össze (csökkenő sorrendben):

  • intézmények oktatási feladatainak ellátására igényelt állami normatíva – 47%
  • támogató magánszemélyek és cégek rendszeres adományai – 44%
  • épület bérbeadásából származó bevételek – 8%
  • pályázati pénzek, egyéb bevételek – 1%

Az Alapítvány jellemző kiadásai:

  • fenntartói pénzátadás (óvodának, iskolának fenntartásra átadott pénzösszegek) – 73%
  • épület bérleti díja, közüzemi szolgáltatások, karbantartás, biztosítás – 25%
  • bérjellegű kiadások, iroda működtetése, egyéb kiadások – 2 %

Az éves költségvetés tervezése során az intézményeink működőképességének biztosítása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a családok anyagi teherbíró képességére is. A mostani, és várhatóan a következő tanévben is biztosítható lesz az iskola működése, ha az államtól igényelt normatív támogatás mellett a családoktól a korábbi évekéhez hasonló mértékű adományokra számíthatunk.

Az alapítvány dokumentumai

Támogatóink

Kapcsolat

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A Csillagberek Waldorf Iskola elérhetősége:
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
Telefon: 06-20/286-4231
Email: iskola {kukac} csillagberek.hu

Évfolyamok:
A 2023/2024-es tanévben 1-11. évfolyammal működik az iskola, 2024 szeptemberétől indul a 12. osztály is. A felsőtagozatról szóló információk ITT olvashatók.

PROGRAMOK:
A közelgő események megtekintéséhez kattints ide!>>

Felvételi információk:
A JELENTKEZÉS a Csillagberek Waldorf Iskolába a működő osztályokba folyamatos.

GYAKORI KÉRDÉSEK:
A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszainkat ITT olvashatod.

Hírlevél