Telefonszám
+36 20 286-4231
Cím
1042 Budapest, Árpád út 161-163.
A Csillagberekbe a gyerekek örömmel járnak, szeretetteljes, elfogadó, figyelmes légkörben nevelkednek. A tananyag és a módszer az életkori sajátosságaikra szabott.

Felvételi folyamat az első osztályba jelentkező családoknak

Csillagberek Waldorf Általános Iskola - Budapest, ÚjpestIskolánk minden év januárjában-februárjában felvételi tájékoztató esteket szervez az intézmény iránt érdeklődő családok számára.

A beszélgetéseken a szülők tájékoztatást kapnak a Waldorf-pedagógiáról. Megismerhetik annak történetét, az emberről, és a gyermeki fejlődésről kialakított képét. Betekintést kaphatnak a Waldorf-tanterv elemeibe, a Waldorf-pedagógia módszertanába. Megismerhetik iskolánk értékrendszerét, jövőképét, szervezeti kereteit, működési sajátosságait. A tájékoztatók során a szülők megismerhetik gyermekük leendő osztálytanítóját is. (A programról részletesen ITT>> lehet tájékozódni.)

Az iskolánkba jelentkezni vágyó családok a Tanári Kollégium által összeállított kérdéssor alapján összefüggő fogalmazást készítenek gyermekükről. A gyermekleírás bemutatja a gyermek fejlődését a fogantatásától az iskolába lépésig, a családi környezetet, a családban működő nevelési gyakorlatot. A gyermekleírást és a jelentkezési lapot az iskolának eljuttatva fejezi ki a család csatlakozási szándékát intézményünk felé. (A jelentkezési lapok letölthetőek INNEN>>)

A Tanári Kollégium felvételi csoportja a leendő osztálytanítóval nagy odaadással, gondossággal tanulmányozza az elkészült gyermekleírásokat. A szülők által leírt információkat tapintattal, bizalmasan kezelik, és ítéletmentesen, a gyermek és a család iránti szeretetteljes figyelemmel, tisztelettel olvassák. Az elkészült leírások alapján igyekeznek képet alkotni a gyermek fejlődésének sajátosságairól, személyiségéről, illetve, hogy viselkedésében hordozza-e már az iskolaérettség jeleit.  Rátekintenek a családi házban folyó nevelési gyakorlatra, és arra, hogy a Waldorf-pedagógia szerves folytatása tud-e lenni az otthoni életmódnak, értékrendszernek.

DSC_0129A jelentkezés leadása, a gyermekleírás összefüggéseinek feltárása után az osztálytanító és a Tanári Kollégium felvételit kísérő tagjai február végén-március elején személyesen is találkoznak a szülőkkel. A beszélgetés során a szülők feltehetik a kérdéseiket az iskolával, a pedagógiával, a gyermekleírással, esetleg gyermekük fejlődésével kapcsolatban, és kifejthetik mindazt, amit a gyermekleírásban esetleg nem tudtak megjeleníteni.

A pedagógusok is feltehetik a családdal, a gyermekkel, a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseiket, és bemutatják a szülőknek a gyermekleírás alapján kialakult meglátásaikat.

A gyermekről alkotott kép teljesebbé tétele érdekében a pedagógusok kezdeményezhetik, hogy meglátogatják a gyermeket óvodájában, esetleg otthonában is.

Amennyiben a család és az iskola nevelési szemléletében egymásra talál, és a gyermek iskolaérettnek mutatkozik, márciusban meghívjuk a gyermeket az osztálytanítójával történő ismerkedő játékra. Az ismerkedő játék során a gyerekek egyénileg, párosan vagy kis csoportokban sok mozgásos játékkal kísérve egy mesét játszanak el a tanító vezetésével. Az ismerkedő játék célja, hogy az osztálytanító ráláthasson, hol tartanak az osztályba jelentkező gyermekek fejlődésükben, felszabadulóban vannak-e már a tanuláshoz szükséges erőik, azaz iskolaérettek-e. A játék feltárja egy hosszú távú pedagógiai folyamat kiinduló pontját. Ez a gyermekek nevelésére, tanítására való felkészülésben segíti a pedagógusok munkáját.

Intézményünk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az első osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az iskolában tanító tanárok közösen végzik. Az osztálytanító a Tanári Kollégium támogatásával a gyermekleírások, a szülőkkel folytatott beszélgetés és az ismerkedő játék tapasztalatai alapján állítja össze az osztályt. A Tanári Konferencia dönt a jelentkező gyermekek felvételéről.

Csillagberek Waldorf Általános Iskola - Budapest, ÚjpestAz osztály kialakításakor a pedagógusok sokrétű szempontrendszer szerint mérlegelnek:

  • A pedagógusok törekednek arra, hogy az osztályokban azonos arányban legyenek jelen a fiúk és a leányok.
  • Lényeges szempont, hogy a tanár és diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is megjelenhessen, mert ez jelentős nevelő erővel bír. Ezért a tanítók olyan osztályok kialakítására törekednek, amelyekben a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között egyensúly van. Lehetőség szerint igyekezetet fordítanak a gazdag szociális háló építésére.
  • Bár, mint fiatal Waldorf-iskola osztályaink egyelőre kisebb létszámmal működnek, intézményünk célja, hogy 24-28 fővel induló osztályokat alakíthassunk ki.
  • A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése. Ennek következtében a jelentkező gyermekeknél nem a jövőben várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Ugyanakkor az osztályokba befogadható kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot igénylő diákok ideális létszáma 10% körül van.
  • Nagy öröm a közösségünk számára, ha az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből sikerül gyerekeket felvenni, és ezáltal az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét. Ezt önmagában komoly nevelő erőnek tartjuk.

A felvételi folyamat végéhez érve, március végén-április elején a szülők minden esetben írásbeli értesítést kapnak arról, hogy az iskola tudja-e fogadni gyermeküket.

Igény szerint a szülőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a folyamat lezárulása után is konzultálhassanak a Tanári Kollégium felvételi csoportjával illetve az osztálytanítóval az eljárás tapasztalatairól, eredményéről.

A felvételi folyamat bármely pontján a Tanári Konferencia dönthet a gyermek felvételéről vagy a felvételi eljárás lezárásáról.

A jelentkezési lap letöltéséhez KATTINTS IDE>>!

Felvételi tájékoztató, nyílt nap>>

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A Csillagberek Waldorf Iskola elérhetősége:
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
Telefon: 06-20/286-4231
Email: iskola {kukac} csillagberek.hu

Évfolyamok:
A 2020/2021-es tanévben 1-8. évfolyammal működik az iskola, 2021 szeptemberében indul a giminázium.

Következő esemény:
Kattints ide!>>

Felvételi információk:
A JELENTKEZÉS a Csillagberek Waldorf Iskolába a működő osztályokba folyamatos.

GYAKORI KÉRDÉSEK:
A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszainkat ITT olvashatod.

Hírlevél